HOMEOPATIE

 
Homeopatie je metoda s dávnou tradicí a jasnými pravidly, která vycházejí ze zákona podobnosti - je to univerzální zákon, který existoval před objevem homeopatie stejně jako gravitační zákon před Newtonem. Znaly ho všechny tradiční kultury, léčil podle něj už Hippokrates. V principu znamená, že každá látka ovliní organismus přesně definovatelnými účinky, které se na těle projeví jako příznaky, odborně jim říkáme symptomy nemoci. A právě tyto symptomy dokáže homeopatie upravit, u nemocného léčit. Odtud známá homeopatická definice: "podobné se léčí podobným". Původ slova je z řečtiny: homois - podobný, pathos - nemoc, proto homeopatie.
 
Před 200 lety se zkoumáním tohoto zákona vědecky zabýval německý lékář Christian Samuel Hahnemann, který je tudíž pokládán za zakladatele homeopatie. 
Fenomenálním přínosem Hahnemanna je propracování metody speciálního, tzv. infinitezimálního ředění homeopatických léků. Zjistil, že ředěním látek nezmizí jejich účinky, ale odstraní se jejich toxicita (nežadoucí účinky). V homeopatii se totiž používají v léčbě i jedy, jako například arzen, rtuť, rulík zlomocný, oměj šalamounek apod. Pro výrobu homeopatických léků se používají látky rostlinného, živočišného i nerostného původu.
Mezi jednotlivými fázemi ředění jsou látky protřepávány (jde o tzv. dynamizaci), a tím se ještě zvyšuje účinnost homeopatických léků. Díky této speciální přípravě a uprávě homeopatické léky působí na funkční poruchy organismu. A v tom je jejich nezastupitelné místo.
 
Homeopatický lék vybraný podle zákona podobnosti, tedy podle příznaků v daném okamžiku u daného pacienta, podpoří vlastní obranyschopnost těla, a tím zabrání, aby funkční potíže přecházely do chronicity.
 
VÝHODY HOMEOPATICKÉHO LÉKU:
  • není toxický
  • nemá vedlejší účinky
  • je vhodný pro všechny věkové skupiny, včetně těhotných žen, novorozenců i starých lidí
  • homeopatické léky je možné kombinovat s klasickými léky, účinky se nijak neovlivňují
 

monokomponenty

Obsahují jednu složku. Stejný monokomponentní lék může být použit při léčbě velmi rozdílných onemocnění a jeho indikace může být velice široká. Z tohoto důvodu nemají homeopatické léky příbalový leták ani indikaci uvedenou na etiketě.

polykomponenty

Tzv. speciality, které obsahují více složek a jsou určeny pro léčbu konkrétních potíží.

poradenství

V naší lékárně nabízíme individuální homeopatické poradenství. Provádí je lékárnice, tj.magistry farmacie, které absolvovaly semináře Mezinárodní školy homeopatie CEDH a Homeopatické Lékářské Akademie, řadu specializačních seminářů a přednášek. Své znalosti i nadále prohlubují.

Lékárník Vám pomůže s léčbou zejm. akutních potíží: tj.bolesti v krku, chřipkové stavy, rýma, kašel, akutní alergie na pyl nebo na sluneční záření, zažívací potíže, problémy nastávajících maminek, růst zoubků u dětí a další. 

boiron

V naší lékárně pracujeme nejčastěji s přípravky francouzské firmy Boiron, 
které mají tzv. centizimální ředění onačované písmeny "CH".